شهردار منطقه۱۳ از اجرای طرح فوریتی نگهداشت شهر در معابر این منطقه، خبر داد.

به گزارش  گویای صنعت، محمدهادی علی‌احمدی، شهردار منطقه، حفظ و نگهداشت شهر را مهم‌ترین مأموریت مدیریت شهری دانست و افزود: در ادامه طرح نگهداشت شهر و رسیدگی ویژه به معابر و میادین در حوزه‌ خدمات شهری، کندرو بزرگراه امام علی(ع) در ناحیه۱، خیابان پیروزی در ناحیه ۲، خیابان سیمتری نیروی هوایی در ناحیه ۳ و خیابان شمس در ناحیه ۴ پاکسازی شد.
وی افزود : بر اساس اعلام آماده‌باش در نواحی چهار گانه با نظارت شهرداران نواحی، رؤسای ادارات معاونت خدمات‌شهری و محیطزیست، فعالیت ۱۰۲ کارگر به همراه استقرار امکاناتی نظیر خودروهای واترجت، تانکر آب، مخزن‌شور و خودروهای حمل زباله، طرح فوریتی نگهداشت شهر به اجرا درآمد.
محمد هادی علی‌احمدی در توضیح اقدامات انجام‌شده در این طرح بیان کرد: نظافت و شستشوی معابر شامل پیاده‌رو‌ها و سواره‌روها، کوچه‌ها و فرعی‌ها، جدول ها و انهار، تابلوهای شناسایی معبر و تابلوهای تمثال شهدا، طعمه‌گذاری برای جانوران موذی، شستشو و رنگ‌آمیزی مخازن و زیرمخازن، همچنین تعمیر آنها، شستشوی المان‌های شهری و لایروبی انهار اقداماتی بود که در حوزه خدمات شهری انجام شده است.
وی افزود: حذف زوائد فیزیکی، رنگ‌آمیزی و زیباسازی محلی، پاکسازی برچسب، پوستر و تراکت از دیواره‌ها و نماها در حوزه زیباسازی و عملیات به‌زراعی، نظافت باغچه و هرس و حذف شاخه‌های سرگیر و مزاحم، کندوکوب و واکاوی، علف‌کشی، دفع آفات و سمپاشی در حوزه فضای سبز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این طرح بود.