گفتنی است مرحله دوم فرایند مربوط به ثبت نام رانندگان متقاضی فعالیت در بخش سرویس مدارس از مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ انجام خواهد شد.

به گزارش گویای صنعت، برابر اعلام اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور و در راستای اجرای ماده(۶) دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزی، کلیه شرکتهای حمل ونقل مسافر متقاضی فعالیت در بخش سرویس مدارس در شهرستان قرچک برای سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ می توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ با مراجعه به سامانه (سپند)  www.irtusepand.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام ودرصورت احراز شرایط، پروانه فعالیت ویژه سرویس مدارس از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری قرچک دریافت نمایند.

گفتنی است مرحله دوم فرایند مربوط به ثبت نام رانندگان متقاضی فعالیت در بخش سرویس مدارس از مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ انجام خواهد شد.