مراسم آغازسال تحصیلی با حضور نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، سرپرست فرمانداری شهرستان ری، عضو محترم شورای شهرتهران،شهردار محترم منطقه ۲۰ و مسئولان شهرستان ری در دبیرستان ماندگار شهید سید حسن مدرس برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، مراسم آغازسال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ با حضور سید علی یزدی خواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بشارت سرپرست فرمانداری شهرستان ری، احمد صادقی عضو محترم شورای شهرتهران، شنگی شهردار محترم منطقه ۲۰ و مسئولان شهرستان ری در دبیرستان ماندگار شهید سید حسن مدرس برگزار شد.