طرح بازسازی خط انتقال مجتمع آبرسانی شهید تهرانی واقع در بخش مرکزی شهرستان ری، با پوشش شانزده روستا و شهر قلعه نو آغاز شد.

به گزارش گویای صنعت؛ عبدالله مجاهد مدیر ناحیه شهرری با اعلام این خبر گفت: مسافت این طرح ۲۲ کیلومتر می‌باشد که ۱۰۰۰ متر آن در محدوده غنی آباد انجام شده است.

مجاهد افزود: در فاز اول این طرح بازسازی خطوط جمع آوری انتقال و بازسازی خروجی مخزن غنی آباد به قطر ۵۰۰ میلیمتر و به طول یک کیلومتر انجام خواهد شد که پس از تکمیل این فاز ۳ حلقه از چاه های مجتمع به مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی شهید غیوری متصل خواهد شد و امکان توزیع استاندارد آب از مخزن ذخیره مهیا خواهد شد.

مجاهد در ادامه گفت: هدف از اجرای این طرح حذف استانداردسازی جمع آوری و انتقال تمامی منابع تامین به مخازن ذخیره مجتمع و توزیع استاندارد از مخازن به شبکه می باشد.