فرآیند اجرایی تخصیص ارزش مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان طی هفته جاری آغاز می‌شود و فرهنگیان بازنشسته عضو صندوق برای نخستین بار در طول فعالیت 29 ساله این موسسه، موفق به دریافت ارزش مالکانه سرمایه‌گذاری‌های خود در قالب سهام شرکت‌ها خواهند شد.

به گزارش گویای صنعت، تخصیص ارزش مالکانه جزو مطالبات اصلی اعضای صندوق طی ۱۲ سال گذشته بوده که خوشبختانه در این دوره در اولویت برنامه‌های موسسه قرار گرفت و با تلاش‌های عالمانه و مجاهدانه به سرانجام رسید.
در این مرحله از تخصیص ارزش مالکانه، بخشی از دارایی‌های صندوق به شکل سهام در اختیار فرهنگیان بازنشسته قرار خواهد گرفت که جزییات آن به زودی اعلام خواهد شد.
ارزش مالکانه فرهنگیان شاغل عضو صندوق نیز به دلیل اینکه تا زمان بازنشستگی بصورت ماهانه به صندوق واریزی دارند نزد صندوق محفوظ بوده و مدیریت می گردد و در زمان بازنشستگی آنها محاسبه و تحویل خواهد شد.
فرهنگیان بازنشسته در این مرحله از طریق سوپراپلیکیشن صندوق و وب سایت موسسه می‌توانند جزییات ارزش مالکانه و میزان سهام خود را مشاهده کنند.
خبرهای تکمیلی متعاقبا منتشر می گردد.