شهردار قرچک از آغاز یکپارچه سازی ومتحدالشکل بودن تابلوهای اصناف خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محسن خرمی شریف شهردار گفت: به منظور پیرایش شهری و زیبا سازی منظر شهری، یکسان سازی تابلوهای اصناف این شهر آغاز شده است.

وی همراهی اصناف در طرح ساماندهی تابلوها را بسیار مهم دانست و افزود: حذف زوائد بصری و یکسان سازی تابلوها در دست اقدام است و در حال حاضر اجرای این طرح با مشارکت کسبه در بلوار امام خمینی(ره) حد فاصل رودخانه لات آجی به سمت میدان شهید ستاری آغاز شده است.
شهردار قرچک در پایان گفت: مدیریت شهری قرچک با محوریت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری این مهم را با اجرای طرح جامع و تفصیلی تبلیغات شهری آغاز کرده است.