سردار محمد ابراهیم ساور گفت: مرکز آموزش یک مکان مقدس و نفس خود آموزش نیز یک امر مقدس است.

به گزارش گویای صنعت، سردار محمد ابراهیم ساور معاون هماهنگ کننده سازمان معاون هماهنگ کننده ساع. س فراجا در مراسم تکریم ومعارفه روسای قدیم وجدید عقیدتی سیاسی مرکز آموزش شهیدادیبی مرزن آباد گفت :مرکز آموزش یک مکان مقدس و نفس خود آموزش نیز یک امر مقدس است
سردار محمدابراهیم ساور در مراسم تکریم ومعارفه روسای قدیم وجدید عقیدتی سیاسی مرکز آموزش شهیدادیبی بیان داشت: رمز و راز موفقیت انسانها استفاده از معنویت است. مرکز آموزش یک مکان مقدس است،باید به فراگیران درمراکز آموزش مطالب دینی وعقیدتی بیآموزیم چرا که نفس خود آموزش نیز یک امر مقدس است.

وی در ادامه تصریح کرد:  آموزش بنیادی ترین واساسی ترین امر هرکشور است. اصلی ترین الزامات مرکز آموزش این است که مدیران ،اساتید ،محتوا وفضای آموزشی وفراگیران استانداردهای لازم خود را داشته باشند. قلب الحدث کالارض الخالیه. آموزش باید به سمتی متمرکز شودکه دغدغه ومشکل جوان را حل کند .
سردار ساور ادامه داد: نقش رهبری نقش هدایتگری است. عین نقش رهبری را عقیدتی سیاسی درنیروهای مسلح دارد. روحانیون عقیدتی سیاسی ونیروهای عقیدتی باید هم وغمشان این باشد که سربازان را تربیت وپرورش کنند.

معاون هماهنگ کننده ساعس فراجا دربخش پایانی سخنان خود از زحمات رئیس سابق عقیدتی سیاسی مرکز آموزش حجت الاسلام والمسلمین خانه گیر تقدیر وتشکر نمود و حجت الاسلام والمسلمین ابری را به عنوان رئیس عقیدتی سیاسی مرکز آموزش شهیدادیبی فراجا منصوب نمودند.

در پایان این مراسم غبارروبی وعطر افشانی گلزار شهدای گمنام مرکز آموزش شهیدادیبی فراجا با حضور معاون محترم هماهنگ کننده ساع. س فراجا انجام شد