یوسف صاحبدل افزود: آموزش های صورت گرفته باعث افزایش آگاهی و توانایی شهروندان در مواقع اضطراری شده و همین امر می تواند آسیب های ناشی از حادثه را کاهش داده و خسارات جانی و مالی کمتری بدنبال داشته باشد.

به گزارش گویای صنعت، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک گفت:  یکی از اقدامات موثر سازمان آتش نشانی قرچک، آموزش عمومی و شهروندی برای مواجهه با خطرات و حوادث پیش رو است.

یوسف صاحبدل افزود: آموزش های صورت گرفته باعث افزایش آگاهی و توانایی شهروندان در مواقع اضطراری شده و همین امر می تواند آسیب های ناشی از حادثه را کاهش داده و خسارات جانی و مالی کمتری بدنبال داشته باشد .

وی گفت: آموزش های عمومی سازمان بصورت کاملاً رایگان برای مدارس، ادارات و نهاد ها، کارگاه های کوچک و بزرگ، شهرک های صنعتی، درمانگاه ها و بیمارستان و سایر گروه های درخواست کننده، بصورت مدون و بر اساس سطوح بندی ها و نیاز سنجی مخاطبین بر گزار می گردد .

وی در پایان در خصوص محتوای آموزش های انجام شده نیز گفت: آموزش ها بر اساس خطرات احتمالی و حوادث محیط کار و محل زندگی، نحوه امداد رسانی و اطفاء حریق بوسیله وسایل خاموش کننده، خطرات و ایمنی وسایل گرمایشی و گازسوز و … به کارآموزان ارائه شده است .