بیش از ۱۵هزار و ۷۶۸ خانوار ساکن محلات منطقه13، از طریق چهره به چهره با آموزش های مرتبط با تفکیک پسماند آشنا شدند.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به نقش اساسی شهروندان در بازیافت و تفکیک پسماند گفت: مدیریت زباله یکی از حیاتی ترین کارها برای داشتن محیط زندگی سالم است و این زباله ها و پسماندها می بایست قبل از اینکه روی هم انباشته شوند، از هم تفکیک و به هنگام و درست جداسازی شوند تا عملیات بازیافت به نحو احسن انجام شود.
او افزود:تعدادی کارشناس بازیافت در نواحی چهارگانه فعالیت دارند که با مراجعه به منازل مسکونی، اصناف و ساختمان های متعلق به شهرداری ،اموزش های تفکیک زباله را به صورت چهره به چهره انجام می دهند و کیسه های آبی به خانوارها و صاحبان اصناف تحویل می دهند که پسماندها در مبدا جداسازی شود.
شهردار منطقه۱۳ با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص اجرای طرح تفکیک پسماند در واحدهای مسکونی و تجاری و مراکز تولید انبوه زباله ، آموزش های چهره به چهره در محلات ۱۳گانه ادامه داد:طی چهار ماهه ابتدایی سال، بیش از ۱۵ هزار خانوار آموزش داده شده وتعداد ۲۱۰ مخزن کارتن پلاست در بین شهروندان توزیع شده است.
او یادآور شد : به منظور فرهنگ سازی و آگاهی شهروندان در حوزه تفکیک پسماند، کارگاه های آموزشی ویژه گروه های مختلف سنی در مدارس، سرای محلات و مساجد و مراکز فرهنگی و… منطقه برگزار می شود.
محمد هادی علی‌احمدی با اشاره به دیگر برنامه های اجرای سال جاری در حوزه پسماند در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: همچنین در راستای افزایش خدمات رسانی و افزایش مشارکت شهروندان، به طور روزانه بر عملکرد غرفه های بازیافت و خودروهای جمع آوری پسماند خشک، نظارت می شود.