معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی گفت: ابتکار اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قابل توجه است و در نشست امروز مصوب شد که این موضوع در اجلاس بعدی هم اتفاق بیفتد.

به گزارش گویای صنعت ، علی اصغر شالبافیان در حاشیه پنجمین نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو اکو در محل نگارخانه خطایی اردبیل گفت: پنجمین نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو اکو در اردبیل برگزار شد و بیانیه اردبیل با مهمترین محورهای این نشست صادر شد.
معاون گردشگری کشور افزود: از جمله مهم‌ترین مباحث طرح شده در این نشست تهیه ساختاری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشورهای عضو به ویژه در حوزه آب‌های درمانی بود که می‌تواند در توسعه گردشگری سلامت موثر باشد.
او تاکید کرد: ابتکار اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قالب نشست‌های B۲B یکی از اقدامات مهم بود که در پنجمین نشست وزرا این موضوع مطرح شد و مقرر شد ابتکار اردبیل در سال‌ها و جلسات آتی نیز مد نظر باشد.
شالبافیان با اشاره به روابط خوب کشورهای ایران و جمهوری آذربایجان، ادامه داد: همچنین درمورد انتخاب پایتخت گردشگری اکو برای سال ۲۰۲۶ شهر شوشا در جمهوری آذربایجان مطرح شد که با حمایت جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جلسه و موافقت اعضا با انتخاب شوشا به عنوان پایتخت گردشگری موافقت شد.