در حاشیه بازدید امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از غرفه شرکت فنار در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، ایشان نسبت به صدور حدود دو میلیون گواهی امضای الکترونیکی درسال 1402 ابراز امیدواری کرد.

به گزارش گویای صنعت، امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در حاشیه بازدید از غرفه شرکت فنار در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی (بورس، بیمه و بانک)، با تاکید بر تقویت زیرساخت های کلید عمومی در بخش میانی و فرهنگ سازی در این حوزه، اعلام کرد: یکی از پایه های کاری مرکز تتا، موضوعات مالی و پرداخت بوده و همچنین تکلیف قانونی آن در بحث گواهی امضای الکترونیکی که از وظایف اصلی آن محسوب می شود.

کلاهدوزان افزود: امروز شاهد آن هستیم که در حوزه های مختلف نظیر سفته الکترونیکی، چک الکترونیکی و قراردادهای الکترونیکی و سیستم های تجاری، کم کم شرکت ها در حال اقبال به سمت الکترونیکی کردن این موارد و فعال سازی امضای الکترونیکی به عنوان یکی از ارکان اطمینان بخشی به قراردادها می باشند.

رئیس مرکز تتا با اشاره به اینکه این مهم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در قالب هشت مرکز میانی ذیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شکل گرفته، ابراز امیدواری کرد در سال جاری با توجه به حضور شرکت های حوزه مالی و بانکی، این ظرفیت تقویت شود و توسعه یابد تا ما بتوانیم شاهد آن باشیم که امسال نزدیک به دو میلیون گواهی امضای الکترونیکی جدید صادر شود و افراد جدیدی به جمعیت و خانواده دارندگان امضای الکترونیکی بپیوندند.