نظر صریح معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص انجام معاملات شهرداری تهران در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به وزارت صمت ابلاغ شد.

به گزارش  گویای  صنعت، با عنایت به ابلاغیه معاونت حقوقی رئیس جمهور، شهرداری ها از جمله شهرداری تهران مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شدند.

آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اعلام کرد: پس از بررسی ­های انجام شده بر روی مستندات قانونی انجام معاملات شهرداری ها از طریق سامانه ستاد، اتفاق نظر جمعی حاصل شد و جمع بندی نهایی انجام شده توسط معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

این موضوع با پیگیری ­ها و رسیدگی ­های حقوقی صورت گرفته از جمله صدور آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم انجام کلیه معاملات موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از دستگاه هایی که از منابع بودجه عمومی و یا داخلی خود استفاده می نمایند و همچنین رای ابطال سامانه معاملات الکترونیکی شهرداری تهران آغاز شد و به استناد احکام لازم الاجرای آیین ­نامه نحوه فعالیت دستگاه ­های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پاسخ لازم الرعایه معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص لزوم رعایت قانون برگزاری مناقصات در معاملات شهرداری تهران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صدور ابلاغیه شماره ۳۷۰۸۸ / ۴۹۳۰۴ مورخ سوم خرداد ۱۴۰۲منتهی شد.