پس از ۲۰ سال انتظار شهروندان باقرشهری جامه عمل پوشید.

به گزارش گویای صنعت، محسن قضاتلو شهردار باقرشهر با اعلام این خبر گفت: با پیگیری های صورت گرفته توسط مجموعه شهرداری باقرشهر و همراهی ارزشمند مهندس فروغی مدیر مرکز مخابرات باقرشهر، بعد از گذشت ۲۰ سال از شروع فعالیت سازمان آتش نشانی، سرانجام سامانه ۱۲۵ به خط تلفن سازمان آتش نشانی شهرداری باقرشهر متصل گردید.

شهردار باقرشهر اظهار داشت: با این اقدام مشکل قدیمی شهروندان باقرشهری رفع گردیده است و از فردا تمامی مشترکین تلفن های ثابت در محدوده شهری باقرشهر، با شماره گیری شماره تلفن ۱۲۵ می توانند با ایستگاه مرکزی شهید عبدالمحمد سازمان آتش نشانی باقرشهر ارتباط برقرار کنند.
وی گفت: این اتفاق موجب دسترسی بهتر شهروندان و کاهش قابل توجه زمان طلایی خدمات رسانی سازمان آتش نشانی به شهروندان باقرشهری و روستاهای حومه خواهد گردید.

گفتنی است شهروندان باقرشهری تنها از طریق تلفن ثابت می توانند با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری باقرشهر ارتباط برقرار نمایند.