شهردار منطقه 17 با اشاره به عملیات پیاده روسازی در سطح منطقه، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 5 هزار و 350 متر مربع عملیات پیاده روسازی در معابر سطح منطقه اجرا شده است.

به گزارش گویای صنعت،رضا سیفی شهردار منطقه با اشاره به اجرای عملیات پیاده روسازی در سطح منطقه، گفت: از ابتدای سال تاکنون عملیات پیاده روسازی با همت و پشتکار عوامل اجرایی معاونت فنی و عمرانی منطقه انجام شده است.

شهردار منطقه ۱۷، تصریح کرد: در همین راستا پیاده روسازی خیابان ابوذر که یکی از مهم ترین معابر منطقه است، انجام شد.
سیفی اظهار کرد: این عملیات اجرایی در حد فاصل خیابان پیغمبری تا ابتدای خیابان بهبودی مقابل درب بیمارستان ضیائیان اجرا شده است.
وی با اشاره به متراژ این عملیات اجرایی ، گفت: این عملیات در مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع انجام شده است. علاوه بر آن در هزار و ۵۰۰ متر مربع از ضلع شمال و جنوب خیابان مسجد و ۳۵۰ متر مربع از خیابان عبید زاکانی، عملیات پیاده روسازی اجرا شده است.
شهردار منطقه ۱۷، گفت: عملیات پیاده روسازی همواره یکی از نکات قابل توجه مدیریت شهری است که اجرای آن در طول سال و طبق برنامه های پیش بینی شده و کارشناسی های انجام گرفته، به طور مستمر انجام می شود.