خلیلی در پایان اشاره کرد: توسعه پایدار و فرهنگ محیط زیستی را در شهرستان قدس به اجرا درخواهم آورد.

به گزارش گویای صنعت، زهرا خلیلی رئیس سازمان محیط زیست شهرستان قدس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در رابطه با اینکه سازمان محیط زیست در راستای محیط زیست سالم و به دور از آلایندگی در برخورد با مراکز، صنایع که دارای آلایندگی هستند و مزاحمت برای شهرستان ری ایحاد می کنند، چه طرح هایی را به اجرا درآورده،  بیان داشت: روزی که وارد شهرستان شدم، پنجشنبه ظهر بود ؛ که اداره ساعت ۱/۳۰تعطیل شده بود. ساعت ۴ اداره پایش معدن رفتم، الویت و برنامه اصلی ام، مدیریت صحیح و اصولی معادن است؛ که نخاله ها را جمع شده و جاده آسفالت گردد.

وی از دیگر الویت های این سازمان نام برد و گفت: بافت مسکونی بایستی، حدوحدوش مشخص گردد که تا کجا پیشرفت روی داشته باشند .

خلیلی در پایان اشاره کرد: توسعه پایدار و فرهنگ محیط زیستی را در شهرستان قدس به اجرا درخواهم آورد.