شهردارمنطقه13 از آغاز اجرای سه پروژه ترافیکی ایمن سازی خروجی درب سوم بوستان جنگلی سرخه حصار، اصلاح هندسی معابر محدوده پایانه شرق جدید و احداث پارکینگ مکانیزه در مجموعه ساصد خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه در تشریح پروژه های در دست اجرا معاونت حمل و نقل ترافیک منطقه گفت: براساس اهداف کلان مدیریت شهری در خصوص بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری و کاهش معضلات ترافیکی در محدوده و با توجه به نیازسنجی انجام شده، تعدادی پروژه ترافیکی، برنامه ریزی و عملیاتی می شود.
او در خصوص ایمن سازی خروجی درب سوم بوستان جنگلی سرخه حصار از بزرگراه شهید یاسینی افزود: این اقدام به جهت ایمنی سازی این محدوده و بر اساس تایید اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در فضایی به طول ۲۵۰ متر انجام می شود که زیرسازی و تخریب دیوار بتنی موجود، احداث دیوار سنگی با سنگ مالون ، خاکبرداری و خاکریزی ، زیرسازی و روسازی مسیر ، شبکه جمع آوری آبهای سطحی و…از جمله اقدامات پیش بینی شده در این پروژه است.
شهردارمنطقه ۱۳، اصلاح هندسی در ورودی غربی و شرقی پایانه شرق جدید را از دیگر پروژه های ترافیکی منطقه دانست و اظهار داشت:این پروژه شامل تعریض خیابان و احداث رمپ در دسترسی های غربی و شرقی ورودی پایانه شرق است که مرحله مطالعاتی آن به اتمام رسیده و به زودی وارد فاز اجرا می شود.
محمد هادی علی احمدی ، همچنین از بازسازی و انتقال پارکینگ های مکانیزه منطقه به داخل مجموعه ساصد خبر داد و خاطرنشان کرد : عملیات اصلاح پارکینگ های مکانیزه در حال اجرا است و اجرا فونداسیون و جابجایی پارکینگ های مکانیزه نیز به زودی اجرایی خواهد شد.