شهردارمنطقه ۱۳ از اجرای عملیات ترافیکی آشکارسازی گذرگاه های عابر پیاده با هدف تامین ایمنی، امنیت و آسودگی شهروندان برای تردد ایمن از معابر منطقه خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه گفت: در راستای انجام مصوبات بازدید های میدانی و همچنین وظایف محوله حوزه حمل و نقل و ترافیک، طرح آشکار سازی معابر و گذرگاه های عابر پیاده در محور مسیل های منوچهری و جاجرود اجرائی شد.
او، ایجاد تردد روان، ایمن و پویا و همچنین تامین ایمنی حرکت سواره و پیاده در شب برای شهروندان را از مزایای طرح آشکارسازی گذرگاه های عابر پیاده برشمرد و افزود: به همین منظور در ۱۸ گذرگاه های عابر پیاده ، عملیات نصب موانع ارتجاعی، رفلکتور های ترافیکی، هدایت مسیر و نصب شبرنگ و.. در دستور کار قرار گرفت.
محمد هادی علی احمدی با تاکید بر اینکه اجرای روش‌های ایمن سازی مسیر تردد عابرین پیاده نقش مهمی در پیشگیری از تصادفات دارد؛خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ضمن زیبایی بصری خیابان ها، افزایش ایمنی عابران در زمان عبور عرضی از معابر و کاهش تصادفات را شاهد خواهیم بود که البته این طرح در دیگر نقاط محدوده شهرداری منطقه ۱۳ نیز بر اساس برنامه از پیش تعیین شده، به اجرا در خواهد آمد.