رویدادهای "سایه همسایه مستدام" و "همسایه یار مهربان" در اجرای طرح ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشینی در کوچه آشتی کنان محله منتخب "حصار بوعلی" برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، سلیمه رودکى معاون اجتماعى و فرهنگى این منطقه اعلام کرد: رویداد “سایه همسایه مستدام” در کوچه آشتی کنان محله حصار بوعلی با حضور ساکنین و شهروندان این محله برگزار و طی آن ضمن بررسی معضلات زیست محیطی، از فعال محیط زیست و ساکن قدیمی و سالمند این محله با تقدیم هدیه تقدیر شد.

وی افزود: دومین رویداد آپارتمان نشینی با موضوع “یار مهربان همسایه” در سرای محله حصار بوعلی با موضوع حفظ بهداشت محیط زیست و توسعه پایدار با برپایی کارگاه آموزشی محیط زیست باحضور ساکنین و شهروندان برگزار شد.