شهردار منطقه ۱۳ از اجرای پروژه بهسازی خیابان پیروزی همزمان با ایام نوروز در این منطقه خبر داد و گفت : این طرح تا پایان فصل بهار تداوم می یابد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه در خصوص اجرای پروژه بهسازی خیابان پیروزی با هدف نگهداشت شهر و تسهیل در تردد وسایل نقلیه گفت : با توجه به موقعیت خیابان پیروزی به عنوان محور اصلی در منطقه ۱۳ ، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۱۳ اقدام به بهسازی این خیابان کرد.
او افزود : در این پروژه، اقدامات مختلفی شامل احداث نهر سرپوشیده ، تراش و روکش آسفالت حدفاصل میدان شهید کلاهدوز تا خیابان پنجم نیروی هوایی انجام شده است.
شهردارمنطقه ۱۳ اظهار داشت: در طرح بهسازی خیابان پیروزی، با پخش بیش از هزار و ۲۱۰ تن آسفالت، بیش از پنج هزار و ۱۳۰ متر مربع از این خیابان محوری بهسازی شد.
به گفته محمد معما، معاون فنی و عمرانی منطقه ۱۳ ، همسطح سازی ۶۲ دریچه ،احداث ۱۶۰ متر طول انهار روبسته ، اجرای ۲۲۰ مترطول جدول و کانیو و ساخت دو حوضچه آبگیر از دیگر اقدامات انجام شده در اجرای این پروژه می باشد.