شهردارمنطقه 13 از اجرای طرح تعریض محدوده خیابان صفا حدفاصل بزرگراه امام علی(ع) تا دیوار پادگان دوشان تپه پس از تعیین تکلیف نهایی توافق بزرگ دوشان تپه خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه گفت:طرح تعریض محدوده خیابان صفا در کمیته معابر اعلام شده و این طرح پس از تعیین تکلیف توافقات بین شهرداری و پادگان دوشان تپه در دستور کار قرار می گیرد.
او اظهار داشت: با توجه به صورتجلسه کمیته معابر و بر اساس بررسی های انجام شده، تعداد ۳۶ پلاک در محدوده خیابان صفا در طرح تعریض گذر قرار می گیرند که از این تعداد پلاک ، تمام ملک و بخشی حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد و مابقی نیز ۵۰ درصد املاک شامل این طرح می شوند که نیاز به تملک دارند.
شهردارمنطقه۱۳ در خصوص وضعیت محدوده خیابان صفا از خیابان زاهد گیلانی تا بزرگراه امام علی (ع) ادامه داد: در این محدوده ۸ قطعه پلاک دارای حقوق مکتسبه است ، از این تعداد بخشی از پرونده ها موارد اصلاحی را رعایت کرده اند و بخشی دیگر در مرتبه صدور پروانه می باشند و اصلاحی گذر را رعایت نکرده اند.
او با بیان اینکه اجرای طرح منوط به انجام توافق دوشان تپه است که در حال حاضر پیشرفت خوبی دارد یادآور شد: پس از تعیین تکلیف کامل پادگان دوشان تپه و تصویب و ابلاغ آن ، وضعیت تعریض گذر و متراژ آن در کمیته معابر مشخص می شود.