شهردار منطقه۱۳ از اجرای فاز دوم پروژه نیروگاه خورشیدی در این منطقه در راستای اجرای پروژه های قطب گردشگری شرق تهران و استفاده از انرژی پاک خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه۱۳ در نشست محیط زیستی منطقه۱۳ با حضور مدیر کل محیط زیست و توسعه پادار شهرداری تهران ضمن اشاره به رویکرد منطقه۱۳ در اجرای برنامه های خلاقانه گفت : حدود ۱۸۹ برنامه توسط معاونت ها و نواحی اجرائی شده که بخشی از این موارد مربوط به حوزه های محیط زیست است .
او، احداث کارخانه Mrf را از جمله پروژه های زیست محیطی منطقه۱۳ نام برد و افزود: این پروژه با رویکرد کاهش پسماند اواخر سال گذشته تکمیل و رعایت مسائل بهداشتی و زیست محیطی در این منطقه از شرق پایتخت به بهره‌برداری رسید .
شهردار منطقه۱۳ با تاکید بر نگهداشت مناسبت پروژه ها از اجرای فاز دوم پروژه نیروگاه خورشیدی در این منطقه در راستای پروژه های قطب گردشگری شرق خبر داد و افزود: سال گذشته، با پیمانکارانی که در این زمینه کار کردند صحبت کردیم و یکی از این گروه ها کار را قبول کرد و این ایده بعد از ۶ سال به سرانجام رسید و نیروگاه سرخه حصار، بزرگترین نیروگاه خورشیدی شرق تهران که یک سوم برق بوستان سرخه حصار را تامین می کند و قابلیت دارد که تا دو فاز دیگر ادامه پیدا کند