پروژه اصلاح هندسی معابر محدوده و ورودی های ترمینال شرق جدید واقع در بزرگراه شهید یاسینی محور غرب به شرق توسط معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه ۱۳ اجرایی شد.

به گزارش گویای صنعت،محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه ۱۳ گفت: عملیات پروژه اصلاح هندسی درب شرقی و ضلع شمالی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع در سه فاز در حال اجراست.
وی افزود : فاز اول آن مربوط به اجرای لچکی های ورودی به ترمینال شرق که شامل هدایت کننده مسیر جهت ورود به باند کندرو است؛ فاز دوم این پروژه با هدف تعریض لاین تندرو اجرایی و فاز سوم آن با هدف اجرای رفیوژ وسط تا ورودی ترمینال شرق است که عملیات کاتر زنی آسفالت آن اتمام یافته و آسفالت آن تخریب و در دست احداث است.
شهردار منطقه۱۳ اظهار داشت: همچنین، عملیات تخریب جدول و اصلاح انهار قدیمی در دستور کار قرار دارد.