شهردار منطقه۱۳ از اجرای پویش جمع آوری لوازم تحریر با عنوان " پویش مهر بانی" برای کودکان نیازمند توجه شهر تهران توسط اداره آموزش های شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه۱۳ با هماهنگی اداره کل آموزش شهروندی شهرداری تهران در راستای طرح استقبال از مهر خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با اشاره به جایگاه مهم تحصیل و کسب علم در جامعهگفت: پویش مهر بانی به منظور تهیه و تامین لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند توجه شهر تهران به میزبانی منطقه۱۳ راه اندازی شده است.
او افزود: در این پویش، اداره آموزش های شهروندی مناطق ۲۲ گانه در مرحله نخست نسبت به جمع آوری کمک های مردمی و خیران اقدام و در مرحله بعدی این کمک ها در قالب کوله و لوازم تحریر به منطقه ۱۳ به عنوان دبیرخانه این طرح در شهر تهران ارسال می شود.
به گفته شهردار منطقه ۱۳، با مشارکت شهروندان و خیران برون سازمانی، از ابتدای اجرای طرح تا کنون، ۱۱۰۰ کوله همراه با لوازم تحریر توسط شهرداری منطقه۱۳ برای توزیع بین دانش اموزان نیازمند تهیه شده است.
محمد هادی علی‌احمدی اظهار داشت: در حال حاضر، بخشی از لوازم جمع آوری شده به کودکان نیازمند توجه برخی از مناطق تهران اهدا شد.
شهردار منطقه ۱۳ ادامه داد : در هفته آینده ، مراسمی برای پویش مهر بانی با حضور اعضای شورای شهر و مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران در نگارخانه شرق تهران برگزار و کوله ها و لوازم تحریر اهدایی برای تحویل به دانش آموزان ارسال می شود.
او تاکید کرد: نیاز است تا افراد بازمانده از تحصیل را حمایت کنیم که در این راستا، خانواده هایی که توانایی تأمین هزینه تحصیل فرزندانشان را ندارند، شناسایی و برای کمک به آنها گام بر می داریم.