حجت الاسلام گروسی  رئیس ستاد نماز جمعه  احکام اعضای ستاد نماز جمعه فشافویه را به صورت جداگانه اهداء کرد.

به گزارش گویای صنعت، حجت الاسلام گروسی  رئیس ستاد نماز جمعه  احکام اعضای ستاد نماز جمعه فشافویه را به صورت جداگانه اهداء کرد

▫️معاونت فرهنگی: حجت الاسلام یونس قرایلو
▫️مدیر قران و عترت :حجت الاسلام احسانی
▫️مسئول پشتیبانی:  مهدی ایلانلو
▫️ معاونت سیاسی و امنیتی:  مهدی اسدی
▫️ مسیول قرارگاه خدمت رسانی:  محمد رضا جرات
▫️ مسئول طرح برنامه توسعه:  حسام سالاری
▫️مسئول واحد خواهران:سرکار خانم باقری
▫️مدیر روابط عمومی و تبلیغات ستاد نماز جمعه :علی اکبر قنبری