سردارمنتظرالمهدی در خصوص پرونده مرحوم مهرحویی گفت: عملیات پلیس شناسایی و دستگیری قاتلان بود که این موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرارگرفت و با استفاده از تجهیزات فنی و کارآگاهان زبده در کمتر از ۷۲ ساعت قاتلین دستگیر و دراسرع وقت صحنه جرم بازسازی شد.

به گزارش گویای صنعت، سردارمنتظرالمهدی در خصوص پرونده مرحوم مهرحویی گفت: عملیات پلیس شناسایی و دستگیری قاتلان بود که این موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرارگرفت و با استفاده از تجهیزات فنی و کارآگاهان زبده در کمتر از ۷۲ ساعت قاتلین دستگیر و دراسرع وقت صحنه جرم بازسازی شد.
حضور خبرنگاران در صحنه بازسازی جرم با صدور مجوز مقام قضایی قابل انجام است و این موضوع ارتباطی به فراجا نداشت.
همچنین تمامی مدارک و مستندات متهمین تحویل دستگاه قضا شد و بنابر اعلام وزارت کشور مقرر گردید هرگونه اطلاع رسانی از زمان تحویل متهمین (پنجشنبه هفته گذشته) از طریق قوه قضاییه انجام پذیرد.