به گزارش  گویای  صنعت،سیدابوالفضل پرپنچی در تشریح ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به مددجویان تحت حمایت در شهر پرند، گفت: با مشارکت دفتر امام جمعه پرند و گروه جهادی الکفیل خانواده های تحت حمایت کمیته امداد شهرستان رباط کریم و شهر پرند باهمکاری شهرداری به مصلی شهر پرند اعزام می شوند. مدیرکل کمیته امداد استان […]

به گزارش  گویای  صنعت،سیدابوالفضل پرپنچی در تشریح ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی به مددجویان تحت حمایت در شهر پرند، گفت: با مشارکت دفتر امام جمعه پرند و گروه جهادی الکفیل خانواده های تحت حمایت کمیته امداد شهرستان رباط کریم و شهر پرند باهمکاری شهرداری به مصلی شهر پرند اعزام می شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، بیان کرد: طی مدت ۵ روز حدود ۴ هزار خدمت به خانواده های تحت حمایت کمیته امداد توسط این گروه جهادی ارائه خواهد شد.

وی، گفت: خدمات دندانپزشکی به گروه سنی ۱۵ تا ۴۵ سال ارائه می شود.

پرپنچی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ دندان پزشک با بیش از ۱۰۰ یونیت برای ارائه خدمات سازماندهی شده اند، گفت: این گروه طی پنج روز خدمات ویژه دندان پزشکی را به مددجویان تحت حمایت و اقشار کم برخوردار ارائه خواهند داد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران،خاطرنشان کرد: چشم پزشکی، شنوایی سنجی، طب سنتی، روانپزشکی و مشاوره های تخصصی، تأمین داروهای مورد نیاز و ارائه خدمات امور فرهنگی نیز از دیگر خدمات به مددجویان تحت حمایت است.