همزمان با اجرای نمایش های ترافیکی در مدارس منطقه13 در نیمه دوم آبان ماه، 2500 نفر ساعت در قالب نمایش تعاملی با موضوعات ترافیکی برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه ۱۳ با اشاره به اعزام گروه های نمایشی به این منطقه گفت: یکی از شیوه‌های نهادینه‌سازی رفتارهای درست ترافیکی در کودکان و نوجوانان، پرداختن به این موضوعات از طریق قالب‌های مختلف جذاب و قابل توجه مخاطب است و در این راستا، ۲۲ نمایش تعاملی با موضوع رفتار ایمن و درست عابر پیاده و موتورسواران توسط معاونت حمل و نقل ترافیک در مدارس دورۀ اول و دوم متوسطه برگزار شده است.
او از هنر به عنوان ابزاری برای پرورش شخصیت اجتماعی دانش‌آموزان نام برد و افزود : در نمایش های تعاملی، ۲۵۰۰ نفر ساعت آموزش با موضوع رفتارهای ایمن و درست عابرپیاده و موتور سواران در شهر برگزار شد تا کودکان و نوجوانان ساکن این منطقه با قوانین آشنا شده و مفاهیم و آموزه های ترافیکی در آنها نهادینه شود.
شهردارمنطقه ۱۳ ادامه داد : مشارکت دانش‌آموزان در فرآیند آموزش عبور و مرور ایمن، با استفاده از هنرمندان و بهره‌گیری از زبان هنر از ویژگی های این فعالیت های آموزشی و هنری است.
محمد هادی علی احمدی خاطر نشان کرد: اجرای نمایش تعاملی آموزش ترافیک در نیمه دوم آبان ماه ، در برخی مدارس منطقه انجام شده و سایر مدارس نیز به ترتیب در فهرست اجرای دیگر فعالیت آموزشی – هنری قرار دارند.