حجت الاسلام و المسلمین گفت: ارتباط ها و پیوند ها در اسلام بر اساس اخوت و برادری است. البته برادری که بر اساس ایمان و اعتقاد باشد. قرآن کریم می فرماید: انما المؤمنون اخوه. آن اخوت و برادری مورد تایید و تکریم اسلام است که بر اساس ایمان و اعتقاد و اخلاص باشد.

به گزارش گویای صنعت، حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور در جلسه اخوت ستاد سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی، بیان داشت:  شایسته است ماه ذی الحجه را به سبب اعیاد و موالید خجسته، ماه ولایت و امامت بدانیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین ادیانی گفت: ارتباط ها و پیوند ها در اسلام بر اساس اخوت و برادری است. البته برادری که بر اساس ایمان و اعتقاد باشد. قرآن کریم می فرماید: انما المؤمنون اخوه. آن اخوت و برادری مورد تایید و تکریم اسلام است که بر اساس ایمان و اعتقاد و اخلاص باشد. چه خوب است که همه ما در روابط فردی و خانوادگی و سازمانی و اجتماعی، برخورد و ارتباط برادرانه و دلسوزانه ای داشته باشیم.
حجت الاسلام ادیانی افزود: بر همین اساس، مؤمنان نسبت‌ به‌ سرنوشت همدیگر مسئولیت دارند و باید همدیگر را به خیر و خوبی و صلاح دعوت نمایند. چون همه با هم برادرند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی کشور اظهار داشت: از شاخصه های مهم پلیس مکتبی و تراز انقلاب اسلامی این است که هم باید باهم برادر باشند و روحیه اخوت در یگان های انتظامی موج بزند و هم برخورد و رفتار برادرانه و محبت آمیزی با آحاد مردم داشته باشند. یکی از راه‌های نهادینه سازی رفتار برادرانه این است که انسان هم انس دائمی با نماز دبه ویژه نماز جماعت اول وقت و هم با قرآن داشته باشند که این دو اصل واقعأ انسان ساز و در تلطیف روح و اصلاح رفتار انسان اثربخش است.