سردار محمدیان گفت: بدو تولد مربوط به پاشنه نگاری است و نوزادی که بدنیا می آید به جای اثر انگشت، اثر پاشنه پا دارد؛  که برداشته می شود. نوزاد از طریق پاشنه پا شناخته می شود و نیز تا موقع مرگ به سبب تعیین هویت افراد،  پلیس نقش دارد. 

به گزارش گویای صنعت، سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گویای صنعت در حاشیه برنامه تمرین اسکان اضطراری در کلانشهرتهران در رابطه با اینکه بعد از وقوع حوادث و بلایای طبیعی چه وظایفی برای نیروهای فراجا تعریف شده است،  گفت:  از بدو تولد تا مرگ،  پلیس نقش بسزایی را در زندگی مردم دارد.

وی ادامه داد:  بدو تولد مربوط به پاشنه نگاری است و نوزادی که بدنیا می آید به جای اثر انگشت، اثر پاشنه پا دارد؛  که برداشته می شود. نوزاد از طریق پاشنه پا شناخته می شود و نیز تا موقع مرگ به سبب تعیین هویت افراد،  پلیس نقش دارد.

سردار محمدیان بیان کرد:  در بحران ها پلیس نقشهای متفاوتی دارد،  یکی از ان نقش ها،  تامین نظم و برقراری امنیت است.  بخشی از اموال در سوانح به سرقت می رود؛ که تامین امنیت مسیر و محدوده کمپ ها،  تعیین هویت اجساد توسط تیم های تشخیص هویت،  عکاسی و تطبیق چهره،  انگشت نگاری،  برداشتن نمونه های بیولوژیک،  تعیین DNA بر عهده پلیس است.

این مقام ارشد انتظامی در پایان  گفت:  هدف از ایجاد مانورهای بحران،  ایجاد آمادگی بیشتر است و البته کار پلیس طوری است که هرروز درحال تمرین است.