سرهنگ جلیلیان گفت: تمهیدات ترافیکی، انتظامی، امنیتی با استفاده از کلیه نیرو و امکانات لجستیکی و آماده باش صد درصدی کارکنان جهت تامین امنیت سفر رئیس جمهور اندیشیده شد. از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، گروه های عملیاتی یگان امداد و ویژه نیز بعنوان کمکی در اختیار پلیس ری قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت، سرهنگ دوستعلی جلیلیان فرمانده انتظامی شهرستان ری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگارگویای صنعت در تبیین اینکه انتظار فرماندهی انتظامی شهرستان ری از رئیس جمهوری در سفرش به شهرستان ری در جهت تامین نیازهای اعتباری و بودجه ای برای منطقه شهرری چیست؛ بیان کرد: انتظار می رود در پروژه های عمرانی از جمله ستاد فرماندهی تامین اعتبار گردد و جایگاه شهرستان ارتقا گردد.

 

وی در رابطه با اینکه فرماندهی انتظامی شهرستان ری چه تمهیدات  امنیتی را در سفر یکروزه ریایت جمهوری به ری اندیشید،ادامه داد: تمهیدات ترافیکی، انتظامی، امنیتی با استفاده از کلیه نیرو و امکانات لجستیکی و آماده باش صد درصدی کارکنان جهت تامین امنیت سفر رئیس جمهور اندیشیده شد. از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، گروه های عملیاتی یگان امداد و ویژه نیز بعنوان کمکی در اختیار پلیس ری قرار گرفت.