رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران در خصوص اعلام اسامی ساختمان‌های پرخطر در روز جاری گفت: این کار با ما نیست و شورای شهر می خواهد اسامی را اعلام کند.

به گزارش گویای صنعت به نقل از فارس،قدرت محمدی مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در پاسخ به این پرسش که گفته می شود قرار است امروز اسامی ساختمان های ناایمن اعلام شود، گفت: اعلام اسامی ساختمان های ناایمن شهر با ما نیست اگر هم قرار باشد اسامی اعلام شود شورای اسلامی شهر تهران این کار را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه ۱۲۹ ساختمان پرخطر در تهران وجود داشت گفت: طی رایزینی ها صورت گرفته و جلسات برگزار شده با مالکین و ورود دادستانی به این موضوع تاکنون ۱۰ ساختمان پرخطر ایمن سازی شده است.

به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، تا پایان سال جاری(دو ماه آینده) ۱۹ ساختمان دیگر هم ایمن سازی می شود.

وی از برگزاری جلسه با ۶۰ مالک ساختمان پرخطر در سه شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: ما به دنبال ایمن سازی هستیم چرا که جان شهروندان از هر چیزی برای ما مهمتر است و در این زمینه حتما با جدیدت بحث ایمنی را دنبال خواهیم کرد و با کسی هم تعارف نداریم.

وی در پایان گفت: تعدادی از ساختمان های دولتی هم ناایمن هستند که باید آنها هم ایمن سازی لازم را انجام دهند.