علی مهری گفت: جلسات متعددی در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره برگزار شد تا نیازها مطرح و در قالب رویدادهایی در حضور شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شود تا اگر امکان وجود داشت نیازها برطرف شود.

به گزارش گویای صنعت؛ محمد علیمهری در جلسه و رویداد برق و الکترونیک که در محل پارک علم و فناوری پردیس برگزار شد، با اشاره به ظرفیت تهران در حوزه دانش بنیان اظهار داشت: نیمی از شرکت‌های دانش بنیان در تهران فعال هستند و با توجه به حضور دانشگاه‌های برتر نیاز بود که وضعیت به گونه‌ای سامان پیدا کند تا نیازهای استان برطرف شود.

وی ادامه داد: جلسات متعددی در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره برگزار شد تا نیازها مطرح و در قالب رویدادهایی در حضور شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شود تا اگر امکان وجود داشت نیازها برطرف شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران عنوان کرد: اولین حوزه برق و الکترونیک بود که در جلسه امروز با کمک شبکه فن بازار و پارک علم و فناوری نیازها احصا شد تا زمینه برای رفع نیازها فراهم شود.

علیمهری سپس گفت: اگر شرایط فراهم شود، شرکت‌ها برای رفع نیازهای احصا شده قرارداد منعقد می کنند و در صورتی که نیاز به کمک داشته باشند، استانداری و ادارات همکاری لازم را در مورد ایجاد شرایط برای تامین تسهیلات و دیگر موارد انجام می‌دهند.