رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران بر حق شهروندان برای استفاده از پیاده روهایی که مانعی برای تردد نداشته باشند؛ تأکید کرد.

به گزارش گویای صنعت،سوده نجفی، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت مناسب‌سازی معابر شهر تهران می‌گوید: بسیاری از شهروندان در طول روز برای تردد در مسیرهای کوتاه از پیاده‌روها استفاده می‌کنند که این امر ضرورت توجه مدیریت شهری به پیاده‌روها را می‌طلبد. استفاده شهروندان از پیاده‌روها قطعاً در موضوع کاهش ترافیک نیز تأثیرگذار است و باید با هر گونه اقدامی که باعث مسدود شدن پیاده‌روها می‌شود برخورد صورت گیرد.
او ادامه می‌دهد: بر اساس مشاهدات از سطح شهر و گزارش شهروندان، برخی از معابر و پیاده‌روها توسط مالکان و صاحبان مغازه‌ها اشغال می‌شود که این موضوع تردد را برای شهروندان دچار مشکل می‌کند.
رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخورداری از پیاده‌رو بدون هر گونه مانعی حق شهروندان است؛ افزود: امروز در سطح شهر می‌بینیم که برخی از مغازه‌داران، پیاده‌رو مقابل مغازه‌شان را به تصرف درآورده‌اند و بخشی از وسایل مغازه خود را در پیاده‌روها قرار داده‌اند که این اقدام عبور و مرور را برای شهروندان با مشکل مواجه می‌کند. بعضی از شهروندان نیز خودروهایشان را در پیاده‌روها و روی پل‌ها پارک می‌کنند که این امر در برخی از نمایشگاه‌های خودرو بیشتر دیده می‌شود.