در ديدار مدیرعامل شركت شهرک‌های صنعتی تهران با رئیس اتاق اصناف تهران، استقرار اصناف تولیدی در شهرک‌های تخصصي و صنفی مورد تأكيد قرار گرفت.

به گزارش  گویای صنعت، سعید صادقی در دیدار با “رستگار” رئیس اتاق اصناف تهران، افزود: اصناف توانایی و ظرفیت بسیار خوبی در ایجاد اشتغال و گسترش تولیدات داخلی دارند و بخش عمده‌ای از تولید و اشتغال کشور در حوزه فعالیت کسب وکارهای صنفی و واحدهای کوچک است.

وی، با تأکید بر اینکه اصناف به شکل زون صنفی در شهرک‌های صنعتی اصناف مستقر می‌شوند، ادامه داد: این موضوع باعث ساماندهی اصناف با هزینه و شرایط مناسب‌تری نسبت به ایجاد شهرک‌های صنفی مستقل می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، تصریح کرد: از تمامی ظرفیت‌هایی که در ایجاد شهرک‌های صنعتی وجود دارد در جهت راه اندازی و توسعه شهرک‌های صنفی استفاده خواهد شد.
صادقی گفت: ساماندهی و ایجاد شهرک‌های صنفی با استفاده از مزایایی که دولت در شهرک‌های صنعتی قائل است در سطح کشور صورت خواهد گرفت و مطمئناً اتفاقات خوبی را در این بخش شاهد خواهیم بود که در حال حاضر این ظرفیت در استان‌ ایجاد شده است.