رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک اظهار داشت : یکی از مواردی که به صورت ملی باید بررسی شود بحث مالکیت و صدور سند واحد برای شهرک های صنعتی و سایر واحد های تولیدی که در شهرک های صنعتی مستقر هستند می باشد تا با بررسی و کمک به آن ها سند اصلی و برای هر قطعه سند مجزا صادر شود .

به گزارش  گویای صنعت، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه بررسی مشکلات ثبتی شهرستان رباط کریم اظهار داشت : یکی از مواردی که به صورت ملی باید بررسی شود بحث مالکیت و صدور سند واحد برای شهرک های صنعتی و سایر واحد های تولیدی که در شهرک های صنعتی مستقر هستند می باشد تا با بررسی و کمک به آن ها سند اصلی و برای هر قطعه سند مجزا صادر شود .

حسن بابایی گفت : با توجه به اینکه شهرستان رباط کریم یکی از قطب های صنعتی استان تهران است و بیش از ۵ هزار واحد تولیدی در این شهرستان مستقر هستند ، تثبیت مالکیت و صدور اسناد واحدهای تولیدی یکی از مشکلاتی بود که به ما منعکس می شد و با حضور در دو واحد تولیدی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت .

معاون رییس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد : کار گروهی ویژه ای برای بررسی معضلات مربوط به اسناد عادی تشکیل خواهد شد تا معضلات به صورت ریشه ای حل شود .

حسن بابایی بیان داشت : با توجه به اینکه جمعیت ۵۰۰ هزار نفری و تراکم جمعیت در شهرپرند وجود دارد نماینده اداره ثبت تا یک هفته آینده در شهر پرند مستقر خواهد شد تا مردم شهر پرند برای انجام امورات ثبتی دیگر به شهر رباط کریم مراجعه نکنند .