عليرضا فخاري با حضور در محل حادثه ريزش ساختمان هاي ناايمن منطقه 19 تهران خواستار اشد مجازات و مقابله با سازندگان ساختمان هاي غيرمجاز و ناايمن شد و گفت: بايد با تجاوزگران به حقوق مردم برخورد جدي كرد.

به گزارش گویای صنعت؛ علیرضا فخاری؛ استاندار تهران در گفتگو با همشهری با اشاره به مافیای ساخت و ساز در حریم تهران گفت: یکی از دلایلی که به سمت بزه های ساختمانی می رویم عدم برخورد جدی با متخلفین در ساخت و ساز غیرمجاز است.

او افزود: از دستگاه قضا تمنا می کنیم برای افرادی که واقعا متخلف هستند و فراتر از قانون عمل می کنند و به قانون احترام نمی گذارند و باعث کشته شدن افراد می شوند و خانواده ها را عزادار می کنند اشد مجازات را در نظر بگیرند.
فخاری با اشاره به اینکه در حوزه نظارت همه افراد باید به وظایف خود عمل کنند، خاطر نشان کرد: باید با تجاوزگران به حقوق مردم برخورد جدی کرد.
استاندار تهران ادامه داد: باید با سازنده متخلف برخورد کرد و اگر قانون وجود ندارد باید قانون تدوین کرد. نوع ساخت و سازی که در این محدوده ملاحظه می کنیم نشان می دهد که ساختمان ها از ایمنی لازم برخوردار نیستند. آنچه در این حادثه رخ داده نیز همین امر را نشان می دهد یک ساختمان تخریب شده و با ضربه ۴ ساختمان آنطرف تر که البته آن هم غیرمجاز بوده تخریب می شود. اگر در زمان زلزله این اتفاق رخ می داد این ساختمان ها ساکنین داشت و تلفات ده برابر می شد.
او تاکید کرد: جرمی که سازنده متخلف مرتکب شده سه نوع جرم است یکی عدم ساخت صحیح و دیگری خلاف قانون ساختن و سومین اینکه به استحکام ساختمان دقت نشده است. هماهنگی با قوه قضائیه انجام شده و منتظر پاسخ قاطع هستیم.