حکم قائم ‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، رئیس و اعضا شورای فنی استان مرکزی منصوب شدند.

به گزارش  گویای صنعت، با صدور حکم از سوی علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، مصطفی مرزبان (رئیس شورا)، حسین محمودی (دبیر شورا)، محسن کریمی (باستان‌شناس)، پروین طیبی (مرمتگر ابنیه تاریخی)، مصطفی فراهانی  (کارشناس عمران)، پروانه بوالحسنی مرمتگر ابنیه تاریخی و همچنین دو نفر مدعو به نام شادی مرادی (مرمتگر آثار تاریخی)، نجمه سادات مصطفوی (شهرساز ) مشعشعی (امور حقوقی) به‌عنوان اعضای شورای فنی میراث‌فرهنگی استان مرکزی منصوب شدند.

شورای فنی میراث‌فرهنگی هر استان متشکل از مدیرکل استان (رئیس شورا)، معاون میراث ‌فرهنگی استان (دبیر و عضو شورا) و جمعی از کارشناسان متخصص و مجرب این حوزه و معماران تجربی هستند که بنا بر وسعت و حجم فعالیت هر استان،‌ تعداد اعضا متغیر است.
بر اساس این گزارش بررسی و اظهار نظر کارشناسی در زمینه پژوهش‌ها، مطالعات و ارزیابی طرح‌ها و اقدامات با موضوع حفاظت، مرمت، ایجاد و تغییر کاربری، باززنده‌سازی، سامان‌دهی، توسعه و عمران و تمام مداخلات در عرصه و حریم آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی ایران، با رعایت ضوابط، دستورالعمل‌ها و منشورهای ملی و بین‌المللی از وظایف این شورا خواهد بود.
این شورا به منظور نظارت هدفمند و یکپارچه، بررسی‌های دقیق کارشناسی و دریافت تصمیم در قالب قوانین و مقررات موجود و استفاده از خرد جمعی برای نظم‌دهی و اجرایی‌کردن وظایف وزارتخانه در
حفاظت و صیانت قانونمند از آثار تاریخی غیر منقول ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی و سایر فهرست‌های ذی‌ربط تشکیل شده است.
احکام اعضای منصوب‌ شده، به اعضای نام برده اعطا شد.