اعضای هیات رییسه اجلاسیه چهارم کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شدند.

به گزارش گویای صنعت  به نقل از خبرگزاری خانه ملت، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم دوره یازدهم مجلس به شرح زیر انتخاب شدند.

بنابراین گزارش فریدون حسنوند به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شد، احمد مرادی و هادی بیگی نژاد به ترتیب به عنوان نایب رئیس اول و دوم انتخاب شدند، همچنین رحیمی مظفری دبیر اول و کیوان مرادیان دبیر دوم کمیسیون شد و  مصطفی نخعی به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شدند.