4 هزار و 500 متر مربع رفیوژ میانی بزرگراه ارتش در راستای توسعه فضاهای سبز شهری و استفاده از پتانسیل فضاهای موجود، با کاشت بیش از یک هزار و 220 درخت و درختچه سبز شد.

به گزارش گویای صنعت، سید مهدی صباغ شهردار این منطقه گفت: این طرح به عنوان خلق پروژه شهری و استفاده از فضاهای قابلیت کاشت، در دستور کار منطقه قرار گرفت تا علاوه بر زیبایی بصری در مسیر بزرگراه ارتش با توجه به آلودگی هوا نقش موثری در تلطیف هوای شهری این محدوده داشته باشد.

او افزود: این اقدام به طول ۸۰۰ متر در بزرگراه ارتش حد فاصل خیابان شهید هاشم ازگلی تا ورودی بزرگراه امام علی (ع) در محدوده ناحیه شش منطقه اجرا شده است که طی آن ۲ هزار و ۷۰۰ متر مکعب عملیات خاک ریزی، ۸۰۰ متر طول لوله گذاری برای آبرسانی به کاشته‌ها در مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع انجام شده است.

صباغ تصریح کرد: احداث رفیوژهای سبز شهری اقدامی است که در این منطقه از سنوات گذشته آغاز شده است تا با توجه به ویژگی سبز منطقه یک، معابر شهری آن نیز با وضعیت اقلیمی این منطقه همخوانی داشته باشد در این راستا تاکنون رفیوژ سبز خیابان شریعتی از میدان قدس تا پل آیت الله صدر و خیابان شهید باهنر از خیابان شهید بازدار تا خیابان شهید آقایی انجام شده است.