همایش رویداد صنعت فضایی در چهارشنبه های صنعت که امروز چهارشنبه 19 مهر ماه در ساختمان توحید سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت به نقل ازسرآمد انلاین، حسن سالاریه معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فضایی ایران در همایش رویداد صنعت فضایی در چهارشنبه های صنعت که امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه در ساختمان توحید سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ برگزار شد با بیان اینکه این سازمان همکاری با بخش های مردمی را جزو اولویت های خود قرار داده است گفت: الحمدالله ورود سپاه در این زمینه در پیشرفت های کشور در حوزه صنعت فضایی بسیار موثر بوده است.

 

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فضایی ایران افزود: ما باید در حوزه صنعت فضایی نیز به بومی سازی برسیم. فعال سازتر کردن بخش خصوصی نیز بسیار موثر است. ما در همین دو سال اخیر قرارادهای بسیاری با بخش خصوصی و مردمی داشته ایم.

 

حسن سالاریه گفت: ما در سازمان فضایی ایران تلاش داریم با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هوافضای دفاع موجب فعال ترشدن بخشش خصوصی در کشور در حوزه صنعت شویم. ما در حوزه بحث رصد نیز موفقیت های زیادی داشته ایم. اقدامات بسیار خوبی نیز از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه صنعت فضایی شاهد بوده ایم. ما باید در حوزه صنعت فضایی به مدیریت و انجسام بیشتری برسیم. ضمنا باید در حوزه بخش مدیریت فضایی نیز فعال تر شویم.