شهردار منطقه 13 از اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی در اراضی جنگلی سرخه حصار و خجیر خبر داد.

به گزارش گویای صنعت، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه با بیان این مطلب که، طرح پاکسازی و جمع آوری علف های خشک و هرز در دستور کار معاونت خدمات شهری منطقه قرار گرفته است، افزود: بخش هایی از اراضی بوستان جنگلی سرخه حصار به سبب بارش های بهاری پوشیده از علفهای هرز شده‌اند که با گرم شدن هوا و پایان فصل بهار خشک و امکان آتش سوزی افزایش پیدا می کند.
وی افزود : در راستای مدیریت و پیشگیری از وقوع احتمالی حریق در اراضی جنگلی منطقه ۱۳ ، اقدامات کنترلی شامل علف زنی و علف تراشی، ایجاد آتش بر د و همچنین امادگی کامل اکیپ های اجرایی اطفای حریق در بوستان جنگلی سرخه حصار و اراضی خجیر به صورت مداوم و مستمر آغاز شده است.
شهردار منطقه۱۳ خاطرنشان کرد: حذف به‌موقع علفهای هرز و ممانعت از رشد بی رویه آنها، راهکار ساده‌ای است که جهت پیشگیری هر حادثه احتمالی از آتش سوزی در فصل گرما و به هدر رفتن منابع مالی و زیست محیطی خواهد شد.