محسن مسعودی عضو هیئت امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه با ورود فرهنگیان در تصمیم‌گیری ها، اجرای طرح ارزش مالکانه تسریع و تسهیل شده است انتصاب یک فرهنگی برای پیگیری اجرای طرح ارزش مالکانه را از سوی دکتر نجف پور را اقدامی رضایت‌بخش برای فرهنگیان دانست.

به گزارش گویای صنعت، محسن مسعودی عضو هیئت امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با تاکید بر اینکه با ورود فرهنگیان در تصمیم‌گیری ها، اجرای طرح ارزش مالکانه تسریع و تسهیل شده است انتصاب یک فرهنگی برای پیگیری اجرای طرح ارزش مالکانه را از سوی دکتر نجف پور را اقدامی رضایت‌بخش برای فرهنگیان دانست.

وی اضافه کرد: مهندس صدقی از جمله معلمان متخصص در حوزه مالی و بازار سرمایه هستند که با توجه به تخصصی بودن طرح ارزش مالکانه این انتصاب می‌تواند به پیشبرد هرچه بهتر طرح کمک کند.
محسن مسعودی ابراز امیدواری کرد فرهنگیان متناسب با تعهد و تخصص در پست‌های دیگر موسسه هم فرصت حضور داشته باشند.
محسن مسعودی با اشاره به انتقال دبیر جدید کمیته ارزش مالکانه که از میان فرهنگیان انتخاب شده است، بیان کرد: از بدو تاسیس صندوق ذخیره، یکی از مطالبات فرهنگیان حضور برای تعیین برنامه‌ها و پیگیری امور توسط مالکان اصلی این موسسه که فرهنگیان عضو می باشند بوده است و حتی از زمانی که به عنوان نماینده فرهنگیان در هیئت امنا حضور پیدا کردیم این مطالبه بیشتر شده است.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع مطالبه جدی دیگر فرهنگیان تحقق ارزش مالکانه است که گام‌هایی اولیه برای این موضوع برداشته شده و شمارش معکوس برای آغاز فاز عملیاتی را در پیش داریم.
وی ابراز امیدواری کرد بااین انتصاب مشارکت فرهنگیان در مجموعه‌ای که متعلق به خودشان است تداوم داشته باشد و با توجه به تخصص و تعهد فرهنگیان در پست‌های مدیریتی و تخصصی هم از آنان بهره گرفته شود.