۳۵۰۶ لوح هخامنشی با تدابیر امنیتی شامگاه پنجشنبه ۳۰ شهریورماه به مخزن موزه ملی ایران منتقل شد.

به گزارش گویای صنعت، ۳۵۰۶ لوح هخامنشی که عصر پنجشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲ با هواپیمای رئیس جمهوری وارد کشور شد، با تدابیر امنیتی به مخزن موزه ملی ایران منتقل شد.

این الواح تاریخی که سال ۱۳۱۱ در محل باروی تخت جمشید کشف شده است به زودی در موزه ملی ایران برای عموم به نمایش گذاشته می‌شود.

زمان دقیق نمایش این الواح هخامنشی طی روزهای آینده اعلام می‌شود.