امضای قرارداد اجرای حفاظت، رفع خطر، استحکام بخشی، عایق کاری و مرمت بقعه بی بی شهربانو (سلام الله علیه) در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش گویای صنعت، پیرو جلسه نهم مهرماه ۱۴۰۱ در دفتر جناب آقای یزدی خواه و با حضور اعضای کارگروه ویژه بررسی فعالیت های کارخانه سیمان تهران از جمله مدیران کل میراث فرهنگی و محیط زیست استان تهران، اوقاف و امور خیریه، مدیرعامل سیمان تهران و شهردار منطقه ۲۰ تشکیل گردید و با پیگیری های به عمل آمده، یکی از مصوبات این جلسه درخصوص استحکام بخشی و مرمت بقعه بی بی شهربانو محقق گردید.

این قرار داد بین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری و پیمانکار ذی صلاح معرفی شده توسط میراث فرهنگی و با مشارکت کارخانه سیمان تهران و با اعتبار حدود پانصد میلیون تومان منعقد گردیده و به امضا طرفین رسیده است.

از جمله تعهدات پیمانکار در این پروژه، رفع خطر، مرمت بخشهای طبله شده، عایق کاری، استحکام بخشی، اصلاح بندکشی و تزیرق ملات در دیوارهای سنگی جانبی، نصب ترک سنج و … می باشد.