سردار رادان گفت: شبکه ساختاری پلیس هوشمند باید در تمامی پلیس های تخصصی استان خراسان رضوی توسعه یابد و مشهد مقدس اولین پایگاه توسعه پلیس هوشمند در کشور است.

به گزارش گویای صنعت، سردار سرتیپ احمدرضا رادان با حضور در مشهد مقدس در مصاحبه با واحد مرکزی خبر گفت: با نزدیک شدن به ایام نوروز و بحث سفرهای نوروزی ایمنی راه و حفظ جان مردم و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی در دستور کار پلیس بوده و قرارگاهی در این رابطه در تهران تشکیل شده و بزودی در سراسر کشور اجرایی می شود.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: امنیت همه مردم و عبور از امنیت خط قرمز پلیس است و زایران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام در این خصوص جایگاه ویژه ای دارندو قول می دهیم چتر امنیت را در سراسر کشور گسترش دهیم.

وی در خصوص نصب دوربین بر روی لباس پلیس گفت: اقدامات ویژه ای در این رابطه در دستور کارداریم .

سردار رادان گفت: استفاده از دوربین های مداربسته یکی از ابعاد هوشمند سازی است و این هدف در ابعاد تحهیزات، انسانی و ساختار سازمانی محقق می شود.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ادامه پروژه هوشمند فرماندهی و کنترل پلیس راه و همچنین شبکه زیر ساختی فن آوری اطلاعات و ارتباطات سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی خراسان رضوی را در مشهد افتتاح کرد.

سردار رادان تاکیدکرد: این شبکه ساختاری پلیس هوشمند باید در تمامی پلیس های تخصصی استان خراسان رضوی توسعه یابد و مشهد مقدس اولین پایگاه توسعه پلیس هوشمند در کشور است.