دومین جلسه انتخابات مجمع عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد برای انتخاب اعضای هئیت مدیره جدید برگزار شد.

به گزارش گویای صنعت، مجمع عمومی انتخابات شهرک صنعتی عباس آباد با حضور گسترده صاحبان صنایع در بخش خصوصی و تصمیم گیری در اداره شهرک به استناد ماده آئین اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی و در اجرای تصویب نامه هیات وزیران، مجمع عمومی موسسین شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد و بعد از ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره شرکت خدماتی انتخابات برگزار شد.
این مراسم که با حضور گسترده و پرشور صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی عباس آباد و با رعایت کامل پروتکل بهداشتی برگزار شد، پس از معرفی ۱۴ نفر از کاندیدهای عضویت در هیات مدیره شرکت پس از برگزاری انتخابات هفت نفر که بالاترین رای را کسب کرده به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس آباد به مدت دو سال انتخاب شدند.
در پایان از مجموع آرای سالم در این دوره از انتخابات شرکت های، ماهسان پویا با سه میلیون و ۷۱۷ هزار رای، پلارک پلاستیک با ۲ میلیون و ۳۹۵ هزار رای، پروفیل صابری با دو میلیون و ۳۳۱ هزار رای ، الوان امین با دو میلیون و ۳۰۹ هزار رای، سجاد هاشمی با دو میلیون و ۱۸۲هزار رای، مهندسی داتیس با دو میلیون و ۱۲۱ هزار رای و  دمنده با یک میلیون و ۶۷۸ هزار رای به عنوان اعضای هیات مدیره شهرک صنعتی عباس آباد انتخاب شدند.
همچنین شرکت های حدید روان و ارتعاشات صنعتی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.
گفتنی است این مراسم با حضور ناصحی معاون توسعه مدیریت و منابع ، اکبری مدیر حراست، توانا نماینده مدیرعامل شهرک های صنعتی تهران درامورمجامع، گلستان مدیر شهرک صنعتی عباس آباد و جمعی از صاحبان صنایع برگزارشد