، دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ریاست سازمان نخبگان ورزشی جهان با صدور پیامی به منظور انتصاب دکتر کریمی که با بهره مندی از کوله باری از تجارب ، دانش، تخصص علمی و ملی به منظور ارائه خدمت بیشتر به نخبگان و فرهیختگان جامعه ورزشکاران کشور ،جنابعالی را به سمت مدیرعامل صندوق نخبگان ورزشی جهان منصوب مینماییم.

به گزارش گویای صنعت، دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ریاست سازمان نخبگان ورزشی جهان با صدور پیامی به منظور انتصاب دکتر کریمی که با بهره مندی از کوله باری از تجارب ، دانش، تخصص علمی و ملی به منظور ارائه خدمت بیشتر به نخبگان و فرهیختگان جامعه ورزشکاران کشور ،جنابعالی را به سمت مدیرعامل صندوق نخبگان ورزشی جهان منصوب مینماییم،

در ادامه متن کامل پیام  جهت اطلاع خوانندگان عزیز منتشر می نماییم:

جناب آقای دکتر اسلام کریمی
سلام علیکم
احتراما با توجه به تجارب ارزنده حضرتعالی درعرصه ورزش و نظام بانکداری شما بعنوان مدیرعامل صندوق نخبگان ورزشی جهان منصوب میشوید امید است با اتکال به خداوند منان در این مسئولیت موفق و موید باشید .
دکتر حمیدرضا عباسی مقدم ریاست سازمان نخبگان ورزشی جهان