امیرعباس طالبی گفت: اینکه دکتر نجف‌پورکردی به عنوان مدیرعامل موسسه برای اولین بار به ظرفیت عظیم علمی و تخصصی فرهنگیان در حوزه اقتصادی توجه نشان داده و یک نفر از آنان را به سمت دبیر کمیته عالی ارزش مالکانه منصوب کرده است، گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

به گزارش گویای صنعت، امیرعباس طالبی معلم مازندرانی و منتخب فرهنگیان انتخاب این استان، انتصاب محمد حسن صدقی از سوی مدیرعامل صندوق به عنوان دبیرکمیته عالی ارزش مالکانه را گام رو به جلو در جهت حضور معلمان در ارکان صندوق ذخیره فرهنگیان دانست و با اشاره به بازگشت اعتماد معلمان به صندوق ذخیره فرهنگیان در دوره مدیریتی جدید، گفت: اینکه دکتر نجف‌پورکردی به عنوان مدیرعامل موسسه برای اولین بار به ظرفیت عظیم علمی و تخصصی فرهنگیان در حوزه اقتصادی توجه نشان داده و یک نفر از آنان را به سمت دبیر کمیته عالی ارزش مالکانه منصوب کرده است، گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

وی افزود: ارزش مالکانه یکی از مطالبه اصلی اعضای صندوق است و طی یک سال گذشته اقدامات مثبتی در این زمینه از سوی تیم مدیریتی صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شده است و ما انتظار داریم که دکتر نجف‌پور این طرح را به سامان برسانند.

این عضو باسابقه صندوق اظهار داشت: انتصاب آقای صدقی از سوی مدیرعامل موسسه به لحاظ اینکه ایشان دارای دانش و تخصص در امور مالی و بورس و سهام و … است، یک انتصاب بجا و شایسته بود که مورد تایید همه منتخبان فرهنگیان است.
طالبی با اشاره به اینکه معلمان برونداد تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات مثبت صندوق در دوره تیم مدیریتی جدید را به وضوح مشاهده می‌کنند، تصریح کرد: در دوره دکتر نجف‌پور اقدامات بسیار خوبی در جهت شفاف‌سازی، بازگشت اعتماد فرهنگیان، اهمیت به نظرات و دخیل کردن اعضا و منتخبین استانی در مدیریت صندوق بعمل آمد.

وی بیان داشت: برگزاری جلسات فشرده سال گذشته برای حل چالش‌های صندوق مصداق اهمیت موضوع است و در واقع اقدامات انجام شده گامی به جلو در جهت حضور پررنگ منتخبین در ارکان صندوق است.

این معلم تلاشگر و متعهد و با اشاره به اینکه حضور فرهنگیان عضو در اداره صندوق ثمرات زیادی دارد، گفت: حضور معلمان دارای تخصص و تعهد اخلاقی و با روحیه جهادی و انقلابی در مدیریت صندوق و نقش‌آفرینی در تصمیم‌سازی‌ها، باعث پایداری و تداوم سرمایه‌گذاری توسط اعضا شده جلوی انحرافات و بداخلاقی و ریخت پاش‌های مالی را می‌گیرد.