قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در احکام جداگانه‌ای، مدیران پرونده‌های ثبت جهانی را منصوب کرد.

به گزارش گویای صنعت ، علی دارابی قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در احکام جداگانه‌ای، مدیران ۴ پرونده ثبت جهانی را منصوب کرد.
بر این اساس، عبدالرسول وطن‌دوست مدیر پرونده ثبت جهانی «مسجد ایرانی» و محمدحسن طالبیان، مدیر پرونده ثبت جهانی «آسبادهای ایرانی» است. مدیران پرونده‌های «خانه‌های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعه فلک الافلاک و دره خرم‌آباد» به ترتیب مصطفی پورعلی و عطا حسن‌پور معرفی شده‌اند.
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی در این احکام، برنامه‌ریزی دقیق برای رفع موانع ثبت جهانی پرونده‌های مذکور و تدوین مطالعات نهایی این پرونده‌ها را برای ارسال در زمان مقرر خواستار شده است.
در بخش دیگری از این احکام، مدیران پرونده‌ها مکلف شده‌اند با کمک جمعی دیگر از کارشناسان، پرونده‌های مذکور را تدوین کرده و در شورای ثبت جهانی به ریاست قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی نهایی کنند.