حکم هیئت رئیسه انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ "رسول احمدی" به عنوان مشاور و رئیس دفتر پلیس امنیت اقتصادی فراجا منصوب شد.

به گزارش گویای صنعت، با پیشنهاد سردار “حسین رحیمی” رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با تائید هیئت رئیسه محترم فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، سرهنگ “رسول احمدی” به عنوان مشاور و رئیس دفتر پلیس امنیت اقتصادی فراجا منصوب شد.
در این حکم آمده است:
نظر به شایستگی مثبتی که در امور ستادی دارید شما را به این سمت منصوب می کنم. لازم است با پیروی از ولی فقیه در رعایت سلسله مراتب فرماندهی همواره تقوای الهی را نصب العین خویش قرار داده و با درایت و هوشیاری همواره با سرعت، دقت و صحت عمل به هدایت امور بپردازید.